ACCENTUACIÓ IV

Qüestionari de múltiples opcions o de respostes curtes.

Totes aquestes paraules han de dur dièresi o accent. Fes clic a la resposta correcta, bé siga amb dièresi, amb accent, o sense cap de les dues, agafa'n una de la llista, o escriu-la, segons corresponga.