ACTIVITATS

 

Accentuació Vocalisme B-V Apòstrof La cuina
Paraules agudes Vocalisme I G-J Dièresi El cos humà
Paraules planes Vocalisme II S-SS-C-Ç-Z   L'escola
Paraules esdrúixoles Vocalisme III X-IX-IG-TG-TG   L'escola I
Diacrítics Vocalisme IV     L'habitatge
  Vocals obertes     Frases fetes
  Diftongs     Barbarismes
        Compostos
        Compostos I
Funcions del llenguatge Preposicions Pronoms febles Gènere Sufixos
    Pronoms febles I Gènere I Derivats
  Verbs regulars Pronoms febles II Nombre Derivats I
  Verbs irregulars Pronoms febles III   Derivats II
Sintaxi   Pronoms febles IV   Derivats III
Sub. substantives   Pronoms febles V   Derivats IV
Sub. adverbials   Pronoms relatius   Sinònims
        Sinònims I
    Perquè/Per què   Antònims
    Sinó/Si no    
PRONOMS FEBLES PERÍFRASIS VERBALS      

 

Altres recursos: