G/J

Exercici d'omplir forats

Omple tots els forats amb la consonant G/J segons corresponga, després pitja "Comprovar" per comprovar les teues respostes. Empra el botó "Pista" per a visualitzar la següent lletra de la paraula. També pots pitjar al botó "?" per aconseguir ajuda. Si demanes ajuda o pistes perdràs punts. Vés alerta!
irafa, lleir, ent, fiuera, erani, mastear, envees, utat, ove, ata, fetes, uerra, eperut, ossos, ermana, fete, plates, enoll, imnàstica, ot, arelaa, oia, llenguate, elat, eniva, oan, erundi, ener, eneral, deuni, ríida, ove.
OC
ERANI
RAOLA
ENERAL
MENAR
ÒNEC
MARE
ENER
UBILEU
LLEIR
ROA
OBECCIÓ
INECCIÓ
ERSEI
MAESTAT
EROGLÍFIC