DERIVATS III

Exercici d'associació

Arrosega els SUFIXOS de la columna de la dreta cap a l'esquerra, o bé escull el correcte de la llista desplegable, per a formar ADJECTIUS derivats.
espai
sab(i)
tard
coster
cavaller
preso(n)
elx
alacant
castello(n)
japo(n)
grau
abund(ar)
menja(r)
ama(r)
gira(r)
amarg
morat(d)
nu
bo(n)
gran(d)
barat
mis(er)