PRONOMS FEBLES

Exercici d'omplir forats

Omple tots els forats amb els PRONOMS FEBLES adequades, segons corresponga, després pitja "Comprovar" per comprovar les teues respostes. Empra el botó "Pista" per a visualitzar la següent lletra de la paraula. També pots pitjar al botó "?" per aconseguir ajuda. Si demanes ajuda o pistes perdràs punts. Vés alerta!
   el      els      en      ho      l'      la      les      n'   
Comprarà flors: comprarà.
Comprarà el bolígraf: comprarà.
Comprarà aquesta camisa: comprarà.
Comprarà els regals: comprarà.
Comprarà les targetes: comprarà.
Comprarà el que vulgues: comprarà.
Escriurà una carta: escriurà una.
Escriurà el poema: escriurà.
Escriurà les redaccions: escriurà.
Escriurà els informes: escriurà.
Escriurà la declaració: escriurà.
Escriurà tot el que sap: escriurà.