PRONOMS FEBLES I

Exercici d'omplir forats

Omple tots els forats amb els PRONOMS FEBLES adequades, segons corresponga, després pitja "Comprovar" per comprovar les teues respostes. Empra el botó "Pista" per a visualitzar la següent lletra de la paraula. També pots pitjar al botó "?" per aconseguir ajuda. Si demanes ajuda o pistes perdràs punts. Vés alerta!
   el      Els      els      en      Ens      ens      ho      'ho      l'      la      les      li      Li      'ls      m      m'      me      Me      n'      us   
Has d'ensenyar la fotografia a mi: has d'ensenyar la fotografia. has d'ensenyar.
Has d'ensenyar la fotografia a Carme i Mercé: has d'ensenyar la fotografia. has d'ensenyar.
Has d'ensenyar la fotografia a nosaltres: has d'ensenyar la fotografia. has d'ensenyar.
Has d'ensenyar la fotografia a Enric: has d'ensenyar la fotografia. has d'ensenyar.
Has guardat les plomes a mi: has guardades.
Has guardat la nota a mi: has guardada.
Has guardat unes pomes a mi: has guardades.
Has guardat els segells a mi: has guardats.
Has guardat allò que et vaig demanar a mi: has guardat.
Dedique aquesta cançó a vosaltres: dedique.
Dedique tres poemes a vosaltres: dedique tres.
Dedique el llibre a vosaltres: dedique.
Dedique la meua vida a vosaltres: dedique.
Dedique tot açò a vosaltres: dedique.
Dedique les fotografies a vosaltres: dedique.