PRONOMS FEBLES II

Exercici d'omplir forats

Omple tots els forats amb els PRONOMS FEBLES adequades, segons corresponga, després pitja "Comprovar" per comprovar les teues respostes. Empra el botó "Pista" per a visualitzar la següent lletra de la paraula. També pots pitjar al botó "?" per aconseguir ajuda. Si demanes ajuda o pistes perdràs punts. Vés alerta!
   els      en      hi      ho      l'      les      li      me      n'   
Has llegit la novel·la: has llegida.
Has telefonat als teus oncles: has telefonat.
Has apagat el televisor: has apagat.
Tens prou menjar: tens prou.
Has canviat el jersei: has canviat.
Aniràs al teatre demà: aniràs demà.
Has preguntat als alumnes si vindrà: has preguntat.
Has agafat cadira per a mi: has agafada.
Farem arribar les queixes a l'encarregat: farem arribar.
Has pagat les entrades a mi: has pagades.
Has revisat el treball tranquil·lament: has revisat.