PRONOMS FEBLES III

Exercici d'omplir forats

Omple tots els forats amb els pronoms febles adequats, segons corresponga, després pitja "Comprovar" per comprovar les teues respostes. Empra el botó "Pista" per a visualitzar la següent lletra de la paraula. També pots pitjar al botó "?" per aconseguir ajuda. Si demanes ajuda o pistes perdràs punts. Vés alerta!
   el      els      En      ho      l'      la      les   
SUBSTITUEIX ELS ATRIBUTS D'AQUESTES ORACIONS PELS PRONOMS FEBLES ADEQUATS:

Joan semblava el xic de la pel·lícula: Joan semblava.
Les veïnes de dalt semblen de festa: Les veïnes de dalt semblen.
Joan i Maria seran els presentadors del festival: Joan i Maria seran.
Les palmeres del passeig han estat podades: Les palmeres del passeig han estat.
Maria i Lluïsa són les falleres majors: Maria i Lluïsa són.
La beguda estava calenta: La beguda estava.
La xica del bar és la germana del forner: La xica del bar és.
El sastre és el guanyador del concurs de pesca: El sastre és.
Serà un bon ebenista: serà un bon.
Jo sóc la més veloç de classe: Jo sóc.